Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Withdrawal methods

How can I cash out my funds from the ExpertOption platform? This is a question that is quite rightly asked by all users who have earned a good profit on ExpertOption. That is why we have made the withdrawal process as simple, understandable and convenient as possible. In this article, we will tell you in detail how to withdraw funds on the ExpertOption platform.

First, let's clarify a small point. It may seem ridiculous or stupid to some, but we receive many similar questions every day. Money can be withdrawn ONLY from a real account, a demo account is, in fact, a simulation profile on which you can practice making money using the ExpertOption platform. Therefore, at the very beginning, on a demo account, a very large $10,000 is available for trading.

So, you have a real account, you’ve topped up using a MasterCard bank card. Now you’ve earned a profit and want to withdraw your winnings. How can it be done?

Withdrawal has never been easier! Follow these steps: 

  1. Just open the ExpertOption platform and tap on the left upper corner menu. 
  2. Then choose the Finances option.
  3. You’ll now see a Withdrawal option in the lower right corner of the window. 
  4. There you should enter all the data of the payment method you wish to use for withdrawal. 
  5. Once you’ve provided all the information in this field, press the “New request” button.
  6. That’s it, your money is on its way to your credit card or other payment method.

One more important thing! 

  • In addition to the usual withdrawal methods - such as credit cards, there are dozens of other withdrawal ways in ExpertOption.  But the first withdrawal is always available only (!) to the payment method you used for deposit.
  • Currently there are many withdrawal methods available in ExpertOption 

If you still have any questions about withdrawal process check our tutorial video: 

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.