Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Tweezers Strategy

Another strong reversal signal is a tweezers pattern. Tweezers are two candlesticks in reverse direction and having the same maximums or minimums: at descending tendency tweezers candlesticks have the same minimums and at ascending tendency they have the same maximums. Minimums and maximums of the tweezers can be the closing prices or candlestick shades. The candlesticks of formation can appear one by one or have the other candlesticks between them. This is a strong signal that can strengthen or be strengthened by the other candlestick formations.

A procedure after a signal appearance:

1) If you see the candlesticks with the same minimums or maximums on the chart be prepared for a reversal price movement;

2) After closing the candlestick having formed tweezers trade in the changed direction.

Buying a call after tweezers formation

Tweezers with bullish engulfing

As the tweezers formation gives a strong signal it is not necessary to wait for a confirmation especially if it forms at the levels of support or resistance. But if you are not sure as for a current market situation you can wait for a new candlestick and see its direction. A signal confirmation mostly helps you to save your profit.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.