Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Squat Candlestick Strategy

Squat candlesticks often show a tendency reversal. Usually they tell about uncertainty of a current market direction. The squat candlesticks mostly appear at the price levels. There can be one or some such candlesticks. If you see a candlestick with a small body and long shade you should be prepared for the current tendency reversal.

A procedure after a signal appearance:

1) If you see a squat candlestick has appeared be prepared to open a deal;

2) A squat candlestick is followed by a new reversal candlestick;

3) After closing a new candlestick open a deal in its direction.

Buying a call after a squat candlestick

If you see a tendency continuation after appearance of the squat candlestick you should consider the signal to be canceled. As in a case of engulfing pattern we should wait for closing a new candlestick following the squat candlestick to confirm a reversal.

Remember there can be some squat candlesticks in a raw and all of them will signalize about market uncertainty. You can study many squat candlestick patterns from the books on candlestick analysis.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.