Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Three Methods Strategy

The three methods continuation signal appears during a pause in trend development. On the chart it is formed by some small candlesticks appeared after a big candlestick. A main feature of this formation will be some new small candlesticks within a range of the previous candlestick size. There can be three or more candlesticks. A big candlestick in the trend direction will form the end of the model and give a continuation signal. You should start trading after closing this candlestick.

A procedure after a signal appearance:

1) When small candlesticks appear after a strong candlestick in a tendency direction you should be prepared to open a deal;

2) A big candlestick continuing a tendency appears;

3) After closing this candlestick trade in its direction.

Buying a call after bullish 3-method formation

Buying a put after bearish 3-method formation

As you can see on the pictures the 3-method formation reminds such technical analysis patterns as a flag or pennant.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.