Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Moving Average Strategy

We will discuss a use of moving averages in our trading. A price chart and moving average line give us two types of signals: a tendency reversal – when the price crosses the moving average level and a tendency continuation – when the price bounces off this level (an indicator is used as support and resistance levels depending on the price position). To receive these signals we need a moving average with a big period. It is necessary to understand that you should choose an individual period for each trading tool. Let us review how the moving average with period 30 works on USDCAD chart.

 

A procedure for moving average bounce trade:

1) Add simple moving average (SMA) with period 30;

Add an Indicator

Indicator Settings

2) Wait for a trading signal after the price has reached the MA line;

3) Trade online after a new candlestick has appeared and bounced off the indicator line.

Buying a call after bounce off a moving average

A procedure for moving average breakout trade:

1) Add simple moving average (SMA) with period 30;

Add an Indicator

Indicator Settings

2) Wait when a candlestick is closed outside the MA line;

3) Trade online in a breakout direction after a new candlestick has appeared and closed outside the moving average line.

Buying a put after a moving average breakout

The indicator is easy in use and all you need is to choose an individual period for the trading tool.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.