Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Engulfing Candlestick Strategy

This pattern signalizes about reversal of the price movement. We see this signal after a candlestick has appeared and its body is bigger than the previous reversal candlestick. This is an engulfing candlestick. When this signal appears we should be prepared and see where the next candlestick will move. If the candlestick has the same direction as an engulfing pattern you can open a deal after its closing.

 

A procedure after a signal appearance:

1) See a bigger candlestick in opposite direction to a previous candlestick;

2) Wait for appearance of a new candlestick confirming a direction;

3) Open a deal in the engulfing direction after closing a new candlestick.

Buying a put after a bearish engulfing pattern

The bigger engulfing candlestick is the stronger price movement will be after reversal. In this case if you have some profit you can risk and trade online after closing a strong engulfing candlestick. But remember you should always wait for confirmation of candlestick signals.

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.