Home
Mag-log inTunay na account
Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon

Believing in “lucky streaks”

👤 Psychology of Trading: believing in "lucky streaks"

 

▪️ Many people attempt to identify patterns in randomness. The winning streak phenomenon is a trader's belief that he cannot lose dramatically after a series of winning trades. The trader does not recognize their trades as independent, preferring to believe that the "winning streak" will continue, however, it is important to understand that markets depend on many external factors, and not only on individual human abilities.

▪️ In 1985, famous behavioral scientists Thomas Gilovich, Robert Vallone and Amos Tversky published their study "the lucky streak in basketball." The study was intended to prove that the people are wrong, making the assumption that players have more chances of another successful hit in the basket after a series of successful hits. Scientists have claimed that people misinterpret randomness and therefore draw incorrect conclusions. As with the coin toss, people believe that the chances of tails increases after a toss lands as heads.

▪️ When trading, those who are under the influence of the hot streak fallacy "expect to be rewarded for trading decisions solely on the basis that their previous trades were successful. They believe that their chances of making a profit are higher. This can cause several other trading biases, including: confirmation bias (where the investor only believes information that confirms his point of view) and the illusion of control (where the person believes that he or she is in control of the situation and can even manage it). The more trades a trader has in his winning streak, the less likely he is to lose. But this is not the case, the streak must end somewhere, and if a trader does not take this into account, he risks losing his deposit in the trade. 

 

▪️ In financial markets, the psychological “streak of luck” phenomenon also occurs when traders try to delegate their investment decisions to professional fund managers who have had successful track records in the belief that they can continue to perform well.

 

▪️ Not every trade you make will be a winning one, no matter how well you have traded in the past. Analyze every trade, do not make hasty decisions and do not make logical conclusions based solely on successful past experiences. 

 

Handa nang makipag-trade?
Mag-rehistro na ngayon
ExpertOption

Ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mamamayan at/o residente ng Australia, Belarus, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Japan, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Switzerland, UK, Ukraine, at USA.

Mga Partner
Programa para sa kaanib
Partners

Mga paraan ng pagbabayad

Payment and Withdrawal methods
Ang mga pagpapatakbo na ibinibigay ng site na ito ay maaaring maging mga pagpapatakbo na may mataas na lebel ng panganib, at maaaring maging napaka-mapanganib ng pagpapatupad ng mga ito. Sakaling bumili ng mga pinansyal na instrumento na ibinibigay ng Website at Mga Serbisyo, maaari kang magtamo ng malaking pagkalugi sa puhunan o mawala ang lahat ng pondo sa iyong Account. Binigyan ka ng limitado at hindi eksklusibong mga karapatan para gamitin ang IP sa site na ito para sa personal, hindi komersyal, at hindi naililipat na paggamit na may kaugnayan lang sa mga serbisyong ibinibigay ng site.
Dahil ang EOLabs LLC ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng JFSA, hindi ito kasangkot sa anumang mga pagkilos na itinuturing na nag-aalok ng mga produktong pampinansyal at pangangalap para sa mga serbisyong pinansyal sa Japan at ang website na ito ay hindi nakatuon sa mga residente sa Japan.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Nakalaan ang lahat ng karapatan.